O firmie

Firma LAB-EL oferuje elektroniczne przyrządy i systemy kontrolno-pomiarowe służące do monitoringu (pomiary, rejestracja, raportowanie) parametrów mikroklimatycznych, jakie powinny być kontrolowane we wszelkich pomieszczeniach (biurowych, technologicznych, magazynowych, w chłodniach itp.) oraz na zewnątrz. Towarzyszące urządzeniom oprogramowanie integruje wszystkie przyrządy w jeden uniwersalny system pomiarowy, umożliwiający archiwizację, wizualizację procesów, prezentację wyników oraz sygnalizację sytuacji zagrożenia.

Firma LAB-EL od kilku lat prowadzi Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wzorcowanie: higrometrów, termometrów, psychrometrów, barometrów, ciśnieniomierzy, komór klimatycznych i termostatycznych (akredytacja PCA: AP067) oraz akredytację na pomiar mikroklimatu pomieszczeń: magazynów, chłodni itp. (akredytacja PCA: AB679).

Dane firmy

Adres

05-816 Reguły, ul. Herbaciana 9
powiat pruszkowski

Telefon

(22) 753 61 30

Internet

http://www.label.pl

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00

Opinie o firmie Lab-El

Brak opinii