Wydział komunikacji Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski

O firmie

- prowadzenie spraw wynikających z zarejestrowania pojazdów w formie:
a) rejestracji czasowej
b) rejestracji stałej

- prowadzenie spraw dotyczących wyrejestrowania pojazdów i ich skreślenia

- przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie, bądź zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dokumentach pojazdu

- kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska

- nadanie w drodze decyzji numerów cech identyfikacyjnych i wykonania tabliczki zastępczej

- wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu następnego badania technicznego pojazdu

- określanie następnego terminu badania technicznego pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego oraz w wyniku zmian dokumentowanych świadectwem homologacji

- zatrzymywanie i zwracanie dokumentów pojazdu przesłanych przez uprawnione organa

- prowadzenie spraw w zakresie czasowego wycofania pojazdów określonych w stosownych przepisach

- dokonywanie udokumentowanych zastrzeżeń, zastawów rejestrowych na pojazdach i ich likwidacja

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem krajowych i międzynarodowych uprawnień do kierowania

i inne

Dane firmy

Adres

66-400 Gorzów Wielkopolski, Przemysłowa 53
powiat gorzowski

Telefon

95 7355 760
95 7355 722

Internet

Godziny otwarcia

8.00-15.00 - poniedziałek, środa, czwartek 8.00-17.15 - wtorek 8.00-14.15 - piątek

Lokalizacja

Opinie o firmie Wydział komunikacji Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski z Gorzowa Wielkopolskiego

Brak opinii